Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika

Vzdělávací program - zaměření, cíle ŠVP

Zaměření

Činnost mateřské školy je zaměřena na úzkou spolupráci s rodinou tak, aby děti i rodiče během docházky do MŠ získali co nejvíce pozitivních společných zážitků.

Snažíme se tak, aby se rodina a škola vzájemně respektovala, což je podstatné pro socializaci dítěte.
Nositelem a stimulem spolupráce je mateřská škola. My se snažíme získat důvěru rodiny tím, že připravujeme situace, které umožňují neformální poznání naší práce. Jsme si vědomy toho, že rodina zahajuje svoji spolupráci s námi již tím, že nám svoje dítě svěří.

Cíle

Obecné - stanovené v RVP

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Specifické cíle:

1. Dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Proto naše vzdělávací činnost musí být založena na přímých zážitcích dítěte, vycházet z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

2. Vzdělávání hodláme uskutečňovat nejenom v didakticky zacílené činnosti, ale ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.

3. Budeme usilovat o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, snažit se být pro děti citově významných člověkem a pozitivním vzorem.

 

 

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hello estranky.cz Administrator!

(Susanne, 2. 3. 2023 17:57)


12 000 000 messages to the whole world - new marketing tool for your company.

Steps to get it:
1. Go to website https://search-any-web.com
2. Register and login
3. Do search and press "Send Messages"
4. Sit back and relax, we will do the rest and send you report

We have hudge database - more than 80 mil. websites. If you need something more - contact via email info@search-any-web.com

Some screens - https://postimg.cc/gallery/2zhrCvt